Service
Downloads
Contact
Rent
> Video

OBAVIJEST INDIVIDUALCIMA O PROVEDBI VIDEO NADZORA DRUŠTVA PETRANS PRIKOLICE d.o.o.

Obavijest pojedincima o provedbi videonadzora na području, prostorima i objektima tvrtke Petrans Prikolice d.o.o.

Videonadzor se provodi s ciljem zaštite ljudi, imovine te osiguravanja nadzora ulaska i izlaska iz poslovnih prostora tvrtke PETRANS Prikolice d.o.o., što uključuje i ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Informacije o tome gdje i koliko dugo se snimke iz videonadzornog sustava pohranjuju mogu se dobiti od ovlaštene osobe za videonadzorni sustav.

Snimke dobivene na temelju videonadzora smiju koristiti samo ovlaštene osobe i samo u slučaju opravdanog sumnje da je došlo do jednog od zakonitih razloga za korištenje snimaka. Ako se na temelju video snimki može riješiti nerazjašnjen događaj koji ima obilježja kaznenog djela, dopušteno ih je proslijediti nadležnim državnim organima.

Svaki uvid u podatke/snimke evidentira se u obrascu Evidencija pristupa snimkama. Uvid u podatke odobrava odgovorna osoba potpisom obrasca.

Obavijest o informacijama koje se pružaju:

 1. Voditelj zbirke osobnih podataka:

Petrans Prikolice d.o.o., Karlovačka cesta 217, 10000 Zagreb, Hrvatska, +385 993 112 244

 1. Svrha, pravna osnova i vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Videonadzor se provodi radi zaštite imovine Petrans Prikolice d.o.o., sigurnosti zaposlenika i posjetitelja te sprečavanja štete i utvrđivanja okolnosti nastanka štete. Na temelju videonadzora obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 1. snimka pojedinca (slika),

 2. mjesto snimanja,

 3. datum snimanja,

 4. vrijeme ulaska i izlaska odnosno kretanja na nadziranom području.

 1. Korisnici ili kategorije korisnika osobnih podataka:

Odgovorna osoba Petrans Prikolice d.o.o.: Peter Katrašnik, direktor, upravljač videonadzornog sustava: GVS d.o.o., ovlaštene osobe za pristup uživoj slici: direktor tvrtke, voditelj održavanja, zaposleni u portirskoj službi.

 1. Informacije o prijenosima osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju: Osobni podaci se ne prenose u treće zemlje.

 2. Rok čuvanja osobnih podataka:

Snimke osoba u svrhu osiguravanja sigurnosti osoba i imovine čuvaju se najviše do jedne godine. Po isteku roka, osobni podaci se automatski brišu. Snimke videonadzora pohranjuju se isključivo na snimaču, na lokaciji korisnika.

 1. Informacije o postojanju prava pojedinca:

U vezi s vašim osobnim podacima imate pravo pristupa, ispravka i ograničenja obrade. Prava možete ostvariti kod Ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka u Petrans Prikolice d.o.o.

 1. Informacija o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje:

Petrans Prikolice d.o.o. ne provodi automatizirano donošenje odluka u vezi s osobnim podacima, uključujući profiliranje.

LOCATION

Petrans Prikolice d.o.o.

Karlovačka cesta 217

10000 Zagreb

Croatia

 • +385 993 112 244

 • Damir.milkovic@petrans-prikolice.hr

QUICK LINKS

SOCIAL MEDIA

STAY UP TO DATE

With our newsletter you are always well informed. Discover the latest news live from your Kögel Croatia right away!